Honkasalo Systems About usServicesContact Finnish

English


kj
Pic

LAATUJÄRJESTELMÄ ON YRITYKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ


Laatujärjestelmien kehittämistä ISO 9001 ja ISO 13485 (terveydenhuolto) vaatimukset täyttäen

Tuemme nyt myös uusinta ISO 13485:2016 päivitystä!

Laatujärjestelmät on perinteisesti ymmärretty joksikin, joka koskettaa vain suuryrityksiä, mutta tänään myös pk-yritykset ovat heränneet ja nähneet laatujärjestelmien tärkeyden. Laatujärjestelmää ei tarvita vain, kun asiakkaat tai viranomaiset vaativat niitä, mutta niiden avulla voidaan myös virtaviivaistaa yrityksen toimintaa.

Usein startupit on helppo hallita, kun koko henkilökunta mahtuu yhden pöydän ympärille. Hallittavuus katoaa, kun yritys pääsee nopean kasvun vaiheeseen. Vaarana on toiminnan muuttuminen suunnitelmallisesta reaktiiviseksi ja esim. tuotekehityksen pysähtyminen. Ja virheet voivat tulla kalliiksi. Laatujärjestelmät siis rakennetaan tukemaan yrityksen johtamista.

Me voimme auttaa ja toteuttaa laatujärjestelmiä, jotka optimoivat yrityksen tehokkuuden, suorituskyvyn ja operatiivisen laadun samalla, kun ne täyttävät viranomaisten ja standardien vaatimukset. Pitkä kokemuksemme yritystoiminnasta varmistaa, että laatujärjestelmä ei lisää byrokratiaa ja sen vuoksi tapa innovaatiota.

Palvelumme sisältävät:
  • Prosessien kartoitus ja virtaviivaistaminen
  • Ketterien prosessien kehittäminen
  • Sisäiset laatu- ja johtamisjärjestelmän auditoinnit
  • Laatustandardien ja viranomaisvaatimusten varmistaminen
  • Laatukoulutus
Partneriyrityksemme kautta, voimme tarjota myös laatujärjestelmän ISO-sertifioinnit.

Takaisin


-
**
Copyright © 2016 Honkasalo Systems. All rights Reserved